O domach na zgłoszenie mówi się ostatnio niemal wszędzie. Ich budową zainteresowani są zarówno systemowi buntownicy, którzy mają dość urzędowych formalności, jak i świetnie radzący sobie na obecnym rynku pracy specjaliści. Są budowane na start, na pełnię życia i na emeryturę. Szczególnie, że koszt ich budowy jest niebywale niski w porównaniu z obecnymi cenami mieszkań.

Dom bez pozwolenia na budowę, czyli właściwie jaki?

Dom na zgłoszenie to wolno stojący budynek parterowy, którego powierzchnia zabudowy nie przekracza 35m2. Aby pozwolenie nie było konieczne, musi być to dom rekreacji indywidualnej lub obiekt gospodarczy. Zgodnie z przepisami bez pozwolenia można wybudować jeden taki dom na każde 500 m2 działki.

Dom na zgłoszenie to domek letniskowy czy całoroczny?

Dom rekreacji indywidualnej to dom letniskowy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by go ocieplić. Dzięki temu będzie go można wykorzystywać o każdej porze roku. Do ocieplenia często używa się naturalnej wełny mineralnej. W połączeniu z drewnianym szkieletem budynku tworzy to wewnątrz zdrowy mikroklimat. Wełna mineralna zapewnia świetną izolację termiczną w czasie upałów i mrozów.

Czy 35m2 to całkowita powierzchnia domu bez pozwolenia?

Powierzchnia zabudowy zgłaszanego domu nie może przekroczyć 35m2. Prawo budowlane nie dopuszcza przy tym budowania bez pozwolenia domu piętrowego lub z poddaszem. W takim domu można jednak wybudować antresolę. A tym samym – zwiększyć powierzchnię użytkową niemal dwukrotnie.

Działka pod budowę domu na zgłoszenie – czy musi być budowlana?

O tym, czy na konkretnej działce można wybudować dom rekreacji indywidualnej, decyduje miejscowy plan zagospodarowania. Jeśli go brak, należy zajrzeć w warunki zabudowy. Sam typ działki (rolna, budowlana, rekreacyjna) nie wskazuje jednoznacznie na to, co można na niej zbudować.

Co ważne, przy budowie domu bez pozwolenia działka nie musi być uzbrojona. Choć ze względu na własny komfort zdecydowanie warto doprowadzić do niej niezbędne media.

Na czym polega zgłoszenie budowy obiektu rekreacji indywidualnej?

Do starostwa powiatowego lub urzędu miasta właściwego dla lokalizacji działki należy dostarczyć wypełnione zgłoszenie przystąpienia do budowy. Do formularza dołącza się oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Załącznikiem będą również rysunki i opis techniczny oraz szkic usytuowania stawianego budynku. Szkic można wykonać samodzielnie na pobranej z Internetu mapie zasadniczej.

Następnie trzeba odczekać 21 dni. Dokładnie tyle czasu mają organy państwowe na zgłoszenie sprzeciwu. Jego brak w przewidzianym okresie uznaje się zgodnie z prawem za milczącą zgodę urzędową.

Jaka jest cena domu na zgłoszenie?

To zależy od wybranej technologii. Ocieplony dom szkieletowy można postawić za mniej niż 100 tysięcy złotych. Co najlepsze, stawianie konstrukcji przez wyspecjalizowaną firmę budowlaną potrwa w tym wypadku zaledwie jeden dzień. Drugi dzień firma poświęci na zamknięcie budynku poprzez wstawienie okien i drzwi wejściowych.

Prace wykończeniowe można wykonać samodzielnie, wykorzystując dostarczone materiały. Ten sposób budowy jest oczywiście najtańszy. Zamiast tego można zlecić wykończenie budynku profesjonalnej ekipie z najbliższej okolicy.