elektroniczna księga wieczysta

Od 2014 roku księga wieczysta dostępna jest online. Ministerstwo Sprawiedliwości utworzyło wtedy stronę, na której można bezproblemowo przejrzeć księgi wieczyste tzw. elektroniczna księga wieczysta.

Doba komputeryzacji i powszechnego dostępu do Internetu sprawia, że zaczynamy się przyzwyczajać do wygód, jakie daje nam to medium. Począwszy od uzyskiwania informacji, poprzez załatwianie spraw bez stania w urzędach. Elektroniczna forma, tych niezwykle ważnych dokumentów sprawia, że wreszcie nie musimy płacić za możliwość odpisu i ogólnie czekać w kolejkach na to, żeby móc zrobić wgląd. Jedyne, co trzeba znać, to numer księgi, a potem w zaciszu swojego domu możemy bezproblemowo sprawdzić zawarte w niej informacje. Oczywiście tak jak wcześniej zostało to zaznaczone, nie mamy możliwości sprawdzenia dokumentacji, której numeru nie znamy, a więc nie trzeba się bać, że ktoś z różnych powodów będzie sprawdzał status działki, na której mieszkamy, znając jej adres lub nasze nazwisko.

Jak odnaleźć naszą elektroniczną księgę wieczystą?

Odnalezienie naszej księgi, jest w miarę proste. Numer jej wpisujemy na stronie https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do, a składa się on z trzech członów.

  • Pierwszym jest kod wydziału, w jakim znajduje się poszukiwana przez nas księga. Kod ten jest ogólnie dostępny w Internecie, lub na stronie docelowej w rozwijanym menu miejscowości.elektroniczna księga wieczysta
  • Drugi człon to właściwy numer księgi, który ewentualnie uzupełniany jest przez system zerami tak, aby miał osiem cyfr. Numer ten znajduje się na okładce tradycyjnych ksiąg.
  • Ostatni człon, to cyfra kontrolna, przydzielana w momencie wyrażenia potrzeby przejrzenia e-księgi.

Kiedy uda nam się odnaleźć interesująca nas księgę wieczysta, mamy możliwość przeglądania aktualnych informacji w niej zawartych, jak i tych, które zostały wykreślone.

Dane te podzielone są na działy.

  1. Pierwszy dział to opisy praw związanych z daną nieruchomością, począwszy od własności poprzez jej udział we wspólnotach i użytkowaniu.
  2. Kolejny dział zawiera dokładne informacje na temat temat właściciela, użytkowania i uprawnionych.
  3. Trzeci dział to prawa, roszczenia i ograniczenia, wynikające z rozporządzania nieruchomością.
  4. Czwarty to informacje dotyczące ewentualnej hipoteki i dane dotyczące wierzyciela.

Każdy dział zakończony jest odpowiednimi wzmiankami na temat dokumentów będącymi podstawami tych wpisów.

Czy elektroniczna księga wieczysta różni się od wersji papierowej?

Uzyskiwane informacje poprzez Internet, są takie same jak te w papierowej wersji księgi. Istnieje też możliwość ich wydrukowania. Oprócz przeglądania, na stornie istnieje opcja druku odpisu. Płatność wtedy wykonywana jest za pomocą płatności elektronicznych i już po chwili możemy otrzymać pdf z interesującym nas odpisem lub jeżeli chcemy w wersji papierowej, przesłany pocztą – wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję.

Na stronie znajduje się też trzecia opcja gdzie jesteśmy w stanie zweryfikować autentyczność otrzymanej księgi wieczystej, poprzez podanie specjalnie wygenerowanego, unikalnego numeru. Pozwala to na sprawdzenie czy księga otrzymana od kogoś nie jest sfałszowana, jak i daje możliwość dokładnego sprawdzenia daty jej wydania oraz ewentualnych aktualizacji i zmienionych od tego czasu danych.