Każdy nowy dom wymaga specjalnego zabezpieczenia przed działaniem sił natury, przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, w tym przed burzami. Jednak nie każdy nowy inwestor zdaje sobie sprawę z konieczności umieszczenia różnych elementów na poszczególnych etapach budowy. Czym jest szyna wyrównawcza i do czego służy to urządzenie?

Szyna wyrównawcza – co to jest?

Szyna wyrównawcza to specjalne narzędzie, przez które realizowane są połączenia wyrównawcze, niezwykle ważne w ochronie przeciwpożarowej. Wśród dostępnych na rynku szyn, wyróżniamy szyny główne oraz szyny lokalne. Główna szyna wyrównawcza to inaczej nazywana szyba uziemiająca. Pozwala ona na połączenie wyrównawcze, które może być zastosowane pomiędzy zewnętrznym piorunochronem lub urządzeniem piorunochronnym (np. uziom), a częściami obcymi, do których zaliczyć możemy zbrojenie, ekrany, elementy konstrukcyjne oraz rury. Główna szyna zazwyczaj usytuowana jest na najniższej kondygnacji budowanego obiektu budowlanego, z kolej połączenia, jakie od niej wychodzą są wykonywane z zastosowaniem małej impedancji.

Drugim rodzajem szyny jest lokalna szyna wyrównawcza, w skrócie LSW czy MSW, którą umieszcza się zazwyczaj na granicy stref ochrony odgromowej.

Mówiąc w skrócie bardziej zrozumiałym językiem, szyna wyrównawcza to nic innego, jak powiązanie wszystkich metalowych elementów budowlanych, czyli rur centralnego ogrzewania, rur od wanien, przewodów okrągłych, przewodów płaskich, rur do doprowadzania wody do jednego punktu, czego celem jest uzyskanie większego bezpieczeństwa, w przypadku, kiedy uszkodzony zostanie przewód ochronny lub przewód zerowy.

Czym są połączenia wyrównawcze?

Połączenie wyrównawcze to możliwość wyrównania potencjałów elektrycznych, co wiąże się ściśle z zagadnieniem ochrony odgromowej, przeciwpożarowej oraz przepięciowej. Zastosowanie połączeń wyrównawczych pozwala na zagwarantowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w instalacji elektrycznej. Połączenie wyrównawcze zajmuje to inaczej wyrównanie potencjałów. Dane techniczne o połączeniach wyrównawczych pokazują, że ich zastosowanie realnie chroni człowieka oraz cały dom, a to wszystko dzięki galwanicznemu połączeniu. Metalowe rury, działanie przewodów okrągłych to wszystko nadaje się do stosowania w budynku, jednak trzeba dopilnować, by całość została połączona w taki sposób, by nie zaszkodzić budynkowi.

W naszym sklepie można znaleźć i zamówić ciekawe produkty, takie jak szyny wyrównawcze i specjalne przewody do instalacji odgromowych. Zarówno w nowościach, jak i w promocjach znajdują się oferty posiadające odpowiednie certyfikaty. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat naszego towaru, koniecznie sięgnij po opis produktu.