Lokal użytkowy: Szubin ul.Opis:


NA SPRZEDAŻ BUDYNEK 960 m2 Szubin

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w centrum miasta, na zapleczu centralnej strefy zainwestowania miasta Szubin. Nieruchomość znajduje się w drugiej linii zabudowy - pomiędzy równoległymi do siebie ulicami. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej. Dojazd drogą około 150 m o trwałej nawierzchni odchodzącej od głównej drogi - ulicy biegnącej przez miasto.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO działek o powierzchni 1.297 m2. oraz PRAWO WŁASNOŚCI posadowionych na tym gruncie budynków o powierzchni użytkowej 960 m2

Na gruncie posadowione są:
- BUDYNEK BIUROWO-TECHNICZNY o powierzchni użytkowej 914,92 m2
- TRZY BUDYNKI MAGAZYNOWE , każdy o powierzchni 15m2

BUDYNEK BIUROWO- TECHNICZNY , 2-kondygnacyjny, podpiwniczony wykonany w technologii mieszanej z dachem płaskim krytym papą. Ściany zewnętrzne nośne - murowane. Wewnątrz konstrukcja nośna w postaci szkieletu żelbetowego słupowo - ryglowego.

KSZTAŁT DZIAŁKI regularny, zbliżony do trapezu, dłuższym bokiem przylegającym do drogi dojazdowej odchodzącej od ulicy.
Teren działki poza zabudową jest utwardzony betonem. Teren nieruchomości jest ogrodzony. Ogrodzenie wykonane z przęseł z kątowników stalowych wypełnionych siatką na słupkach stalowych obsadzonych w podmurówce betonowej. Brama wjazdowa wykonana z płaskowników stalowych.

MEDIA: woda, kanalizacja, elektryczność

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działki znajdują się na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej w kwartale przewidzianym do przekształceń funkcjonalno - przestrzennych.

OCHRONA KONSERWATORA - nie

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W przypadku sprzedaży nieruchomości zastrzegamy sobie prawo ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych zabezpieczających dostęp do pozostającej w obrębie nieruchomości infrastruktury technicznej dotyczy:
-powierzchni 172,92 m2 w budynku biurowo- technicznym na zasadzie użytkowania
- gruntu na zasadzie służebności przesyłu.

SZUBIN jest niewielkim miastem o statusie gminy i liczy sobie około 10.000 mieszkańców. Samo miasto leży na zboczu rozległego wzniesienia, w odległości ok. 3 km od drogi krajowej nr 5


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Informacje:

  • Przeznaczenie lokalu: biuro
  • Przeznaczenie budynku:

Mapa:

Cena całkowita:

790 000,00 zł

Cena na metr 2:

822,92 zł

Powierzchnia:

960m2

Telefon kontaktowy:

502 -599-161

Formularz kontaktowy:

Treść