Lokal użytkowy: Włocławek Żelazne Wody ul.Opis:


NA SPRZEDAŻ BUDYNKI 1765 m2 Włocławek

Przedmiotem sprzedaży jest PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO gruntu działki o powierzchni 5745 m2 oraz PRAWO WŁASNOŚCI do budynków posadowionych na gruncie:
- BUDYNEK BIUROWO - TECHNICZNYM o powierzchni użytkowej 1652,75 m2,
- BUDYNEK WIATY o powierzchni użytkowej 112,50 m2,
- BUDOWLA PODZIEMNA - piwnica - o powierzchni zabudowy 482,21 m2.

OTOCZENIE NIERUCHOMOŚCI stanowi głównie zabudowa mieszkaniowa i usługowa. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się domy i bloki mieszkalne, garaże, także pojedyncze obiekty handlowo - usługowe. Okolice nieruchomości to tereny charakteryzujące się dobrze rozwiniętą infrastrukturą i korzystnym dostępem do lokalnie usytuowanych mediów.

Typ nieruchomości: biurowo-techniczne
Powierzchnia budynków: 1765 m2
Powierzchnia gruntów: 5745 m2

PODSTAWOWE INFORMACJE
- Strefa komunikacyjna: autobus, pociąg, autostrada
- MEDIA: woda, kanalizacja, elektryczność, telefon, ogrzewanie
- Liczba pięter: 1
- Garaż: Nie
- Piwnica: Tak
- Informacje planistyczne: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

BUDYNEK BIUROWO - TECHNICZNY wybudowany w 1991 roku posadowiony jest w centralnej części działki. Konstrukcja tradycyjna, murowana, zabudowa wolnostojąca, obiekt piętrowy (2 kondygnacje naziemne) z podpiwniczeniem. Dostęp do budynku umożliwiają trzy wejścia.

WIATA posadowiona jest w pobliżu budynku techniczno - biurowego i stanowi parterowy obiekt o konstrukcji stalowej wykorzystywany na cele magazynowe.

BUDYNEK JEDNOKONDYGNACYJNY PIWNICY usytuowany jest wzdłuż dłuższej granicy działki, prostopadle do budynku biurowego, z którym połączony jest łącznikiem. Wejście do piwnicy odbywa się przez właz zlokalizowany na stropodachu budynku. Na stropodachu budynku piwnicy znajduje się wiata stalowa pełniąca funkcję magazynową.

DZIAŁKA posiada stosunkowo regularny kształt oraz płaską konfigurację terenu. Jest ogrodzona, uporządkowana i stanowi w całości zagospodarowany teren, na którym poza zabudowaniami znajduje się zieleń niska, a także dojścia, ciągami pieszo-jezdne oraz parkingi utwardzone. Teren nieruchomości oświetlony.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych na zasadzie;
- użytkowanie pomieszczeń o łącznej powierzchni 383,04 m2 (w tym w piwnicy 192,55 m2 oraz na parterze 190,49 m2,
- ustanowienia pasa służebności na elewacji budynku i dachu na potrzeby infrastruktury teletechnicznej
- służebności przesyłu sieci teletechnicznych usytuowanych w gruncie o łącznej powierzchni 475,64 m2.

PRZEZNACZENIE - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - teren zlokalizowany w obszarze MW mieszkalnictwa z dominującym budownictwem wielorodzinnym.

OCHRONA KONSERWATORA - NIEInformacje:

  • Przeznaczenie lokalu: biuro
  • Przeznaczenie budynku:

Mapa:

Cena całkowita:

1 900 000,00 zł

Cena na metr 2:

1 076,49 zł

Powierzchnia:

1765m2

Telefon kontaktowy:

502 -599-161

Formularz kontaktowy:

Treść