Lokal użytkowy: Wieruszów ul.Opis:


NA SPRZEDAŻ budynek 570 m2 Wieruszów

Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie zabudowy osiedlowej o dominującej funkcji budownictwa wielorodzinnego. Do wszystkich punktów usługowo-administracyjnych oraz transportu publicznego odległość wynosi w granicach 300 - 500m. Nieruchomość położona przy drodze utwardzonej.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO gruntu o powierzchni 858 m2 oraz PRAWO WŁASNOŚCI do zabudowań o powierzchni 571 m2 posadowionych na tym gruncie.

OPIS BUDYNKU - powierzchnia 571 m2
Budynek wolnostojący, II-kondygnacyjny, podpiwniczony, bez poddasza użytkowego, jednoklatkowy (zosobnymi wejściami do pomieszczeń byłej sali sprzedaży oraz klatki schodowej), wykonany w technologii uprzemysłowionej, o układzie konstrukcyjnym szkieletowo-słupowym, murowany z drobnowymiarowych elementów ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropodach z płyt prefabrykowanych, kryty papą.

MEDIA: woda, kanalizacja, elektryczność, telefon

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W myśl postanowień studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieruszów przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie terenów: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

OCHRONA KONSERWATORA - nie

W obrębie budynku głównego zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej, zajmujące łącznie powierzchnię 151,65 m2. Ponadto w obrębie części działki o łącznej powierzchni 56m2 przebiegają kable techniczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W przypadku sprzedaży nieruchomości zastrzegamy sobie bezterminowe prawo ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych zabezpieczających dostęp do pozostającej w obrębie nieruchomości infrastruktury technicznej dotyczy:
-użytkowania pomieszczeń o powierzchni 151,65m2
-służebność przesyłu - dot. części gruntu wykorzystywanej dla potrzeb infrastruktury telekomunikacyjnej

Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Informacje:

  • Przeznaczenie lokalu: handel i usługi
  • Przeznaczenie budynku:

Mapa:

Cena całkowita:

850 000,00 zł

Cena na metr 2:

1 488,62 zł

Powierzchnia:

571m2

Telefon kontaktowy:

502 -599-161

Formularz kontaktowy:

Treść