Polityka prywatności.

1, Podczas korzystania z usług portalu All4u.pl użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Dane są uzyskiwane w czasie rejestracji oraz za pomocą tzw. Cookies.

2. Aby wykorzystywać wszystkie możliwości portalu All4u należy się zarejestrować. Do tego celu wymagamy podania imienia oraz adresu e-mail. Uzupełnianie pozostałych danych jest dobrowolne. Na podstawie informacji uzyskanych w trakcie rejestracji tworzymy raporty marketingowe, które udostępniamy reklamodawcom i sponsorom. Obejmują one jednak wyłącznie zestawienia ogólne i nie zawierają konkretnych danych o żadnym indywidualnym użytkowniku.

3. Administratorem danych osobowych jest All4u Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Szczegów 21, 30-694 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529994.

4. Dane osobowe wykorzystywane są dla potrzeb realizacji usług świadczonych przez All4u Sp. z o.o. nie podanie lub podanie błędnych danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia danej usługi.

5. Podane dane osobowe mogą być zmieniane przez Użytkownika przy użyciu panelu użytkownika Portalu lub przez administrację Portalu na wniosek Użytkownika.

6. Dane osobowe podane dla niektórych usług będą publicznie dostępne dla innych użytkowników Portalu, chyba że Użytkownik Odwiedzający zaznaczy inaczej.

7. W związku z niektórymi zamówionymi usługami All4u Sp. z o.o. będzie wysyłał powiadomienia na adres e-mail podany przez Użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z takich powiadomień.

8. Portal wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Użytkownika Odwiedzającego. Omowa przyjęcia plików cookies może wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do serwisu.

9. Do danych osobowych zbieranych od użytkowników serwisów all4u.pl mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy firmy All4u Sp. Z o.o. Zobowiązani są do zachowania tych danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym.

10. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

11. All4u Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Cennika. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili ich ogłoszenia.

12. Dokładamy wszelkich starań aby chronić wszelkie informacje podawane przez użytkowników serwisu all4u.pl. Nie upowszechniamy ich ani nie przekazujemy osobom trzecim. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 27 sierpnia 1997 roku.